Bạn đang ở đây

Yên Bái xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính

26/05/2022 08:39:34

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố PAR INDEX năm 2021. Đây là năm thứ 10 liên tiếp, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành được khảo sát, đánh giá.

.

Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, điểm Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Yên Bái năm 2021 là 87,24 xếp thứ 21/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020.

Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2021, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng với tỷ lệ hài lòng 89,24%, tăng 0,63% (năm 2020 là 88,61%), xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2020.

Chỉ số SIPAS năm 2021 các tỉnh, thành phố.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 đã đánh giá thực chất sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Tỉnh Yên Bái đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cùng với đó là ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan