Bạn đang ở đây

Yên Bái triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021

05/01/2021 09:38:26

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021.

.

Theo đó, kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nội dung về chính sách, pháp luật về PCTN, đạo đức liêm chính. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức phù hợp. 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL về PCTN. 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được TTPBGDPL về PCTN. 100% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được TTPBGDPL về PCTN. Trên 75% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được TTPBGDPL về PCTN.

Cùng với đó, hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức có liên quan hướng dẫn hoạt động TTPBGDPL về PCTN cho các sở, ngành, địa phương; tổ chức lớp tuyên truyền tập trung cấp tỉnh; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn tỉnh tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế PCTN ngày 09 tháng 12. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra sở, ngành, địa phương tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức có liên quan Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho 100% đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; PCTN trong xây dựng chính sách, pháp luật.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về PCTN và Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN. Đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác TTPBGDPL về PCTN hoạt động ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; góp phần thực hiện tốt công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan