Bạn đang ở đây

Yên Bái: Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh

12/01/2022 15:21:03

Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.500 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2022 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.500 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Tỉnh ủy và các đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh về cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững. Tập trung vào các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, như: Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; chế biến sâu khoáng sản, sản xuất và xuất khẩu vật liệu xây dựng cao cấp, như: đá ốp lát, vật liệu composite, ống nhụa, tấm nhựa, sơn công nghiệp, sứ cách điện cao cấp; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, trọng tâm là chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao (ván ép, gỗ MDF, viên nén năng lượng..), từng bước đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao của khu vực miền núi phía Bắc.

Tăng cường thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung các khu công nghiệp trên địa bàn các huyện Trấn Yên và Văn Yên, tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Hoàn thành quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, huyện Yên Bình; cụm công nghiệp Hợp Minh, thành phố Yên Bái; mở rộng cụm công nghiệp Yên Thế, huyện Lục Yên. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp, trọng tâm là Khu công nghiệp Âu Lâu, Khu công nghiệp Minh Quân, Cụm công nghiệp Minh Quân.

Đồng thời, ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc, lựa chọn những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; không cấp phép mới, đồng thời, kiên quyết thu hồi quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép hoạt động đối với các dự án sản xuất công nghiệp có nguy cơ cao hoặc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan