Bạn đang ở đây

Thông tin chung

07/04/2022 - 09:00
Sáng ngày 02/7/2022, tại Hội trường Sở Công Thương Yên Bái, Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức Hội...
06/23/2022 - 11:19
YênBái - Thời gian qua, Sở Công Thương tích cực phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ...
06/22/2022 - 14:39
Mục đích 1.1. Đối với công dân – Tạo công cụ để người dân có thể thực hiện các giao dịch trên...
06/21/2022 - 16:20
Với nhiệm vụ đã được Chính phủ quy định giao Bộ Công Thương quản lý tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và...
06/20/2022 - 15:12
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) năm 2022 từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với...
06/16/2022 - 10:32
Ngày 17/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp...
06/15/2022 - 09:57
Chiều 13/6, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội thẩm...
06/02/2022 - 14:19
Ngày 28/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP (Nghị định...
05/30/2022 - 16:26
Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của dịch Covid...
05/27/2022 - 15:40
Ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và...
05/25/2022 - 10:22
Thực hiện Văn bản số 1441/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hưởng ứng ngày thế giới...
05/25/2022 - 09:57
Căn cứ Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo...