Bạn đang ở đây

Yên Bái: Cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi

23/07/2020 08:57:29

YênBái - Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranhcủa tỉnh tăng từ 2 - 4 bậc so với năm 2019, nằm trong nhóm khá của cả nước và nằm ở tốp dẫn đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

 

Việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhằm mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với tăng trưởng xanh và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế. 

 

Năm 2020, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh tăng từ 2 - 4 bậc so với năm 2019, nằm trong nhóm khá của cả nước và nằm ở tốp dẫn đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. 

 

Linh hoạt giải pháp chỉ đạo, điều hành trong trạng thái bình thường mới

 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, với chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR Index) tăng 8 bậc so với năm 2018, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 6 bậc so với năm 2018, xếp thứ 36/63 tỉnh. 

 

6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Yên Bái đã linh hoạt thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong trạng thái bình thường mới; vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần năng động, chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong thời gian giãn cách xã hội để ứng phó với dịch Covid-19. 

 

Tiến hành cập nhật, tích hợp danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ giải quyết TTHC qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đúng hạn và trước hạn đạt 99,99%, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

 

Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, tập trung ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, quan trọng, có sức lan tỏa, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. 

 

Tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2020; tổ chức nhiều hội nghị gặp mặt, làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đơn vị chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân các dự án đầu tư công trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

 

Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 5.959 tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tăng 2%, vốn đầu tư ngoài Nhà nước tăng 5%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm 3,8%. 

 

Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đã giải ngân đạt 1.986,5 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 841,6 tỷ đồng, tương đương 73,6% cùng kỳ; cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đăng ký 2.622 tỷ đồng, tăng 8 dự án so với cùng kỳ.

 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 115 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.000 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm; thành lập mới 32 hợp tác xã, bằng 53,3% và 522 tổ hợp tác, bằng 52,2% kế hoạch năm. Toàn tỉnh hiện có 2.240 doanh nghiệp, 443 hợp tác xã, 3.662 tổ hợp tác và 22.384 hộ kinh doanh.

 

Tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

 

Với quan điểm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và ổn định của các doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

 

Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch hành động của ngành, địa phương về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái năm 2020. 

 

Tập trung quyết liệt khắc phục những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu kém, chưa được đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện cho các thành phần doanh nghiệp, cá nhân phát triển bình đẳng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

Nâng cao tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện, nhất là các TTHC liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong triển khai các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, nhất là khâu giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. 

 

Phấn đấu tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trong năm 2020 trên Cổng dịch vụ công quốc gia; phấn đấu chỉ số cải cách hành chính của tỉnh (PAR INDEX) năm 2020 tăng từ 4 đến 6 bậc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng từ 2 đến 4 bậc so với năm 2019; phấn đấu trên 60% TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan