Bạn đang ở đây

Yên Bái cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

01/06/2020 14:49:41

YênBái - Công tác cải cách hành chính những năm qua đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện với nỗ lực quyết tâm cao đã thực sự hiệu quả.

 

Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã, phường đạt mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp tới 99,9%. 

 

Minh chứng rõ nét là năm 2019, Yên Bái đã tăng 8 bậc chỉ số CCHC so với năm 2018, nằm ở nhóm khá với thứ hạng 26/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, đáng chú ý là Yên Bái đã đạt kết quả cao nhất về chỉ số thành phần „Đánh giá tác động của cải cách hành chính đến sự hài lòng của người dna, tổ chức và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương”, góp phần vào chỉ số PCI tăng 6 bậc so với năm 2018. 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan