Bạn đang ở đây

Văn Chấn: Gần 100% thủ tục hành chính giải quyết trước và đúng hạn

07/04/2022 14:13:03

Tính đến trung tuần tháng 3, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Văn Chấn đã tiếp nhận, giải quyết trên 6.630 hồ sơ, thủ tục hành chính các loại, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,98%.

Cán bộ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Riêng cấp huyện tiếp nhận gần 1.770 hồ sơ; giải quyết gần 1.450 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 100%. 

Cán bộ bộ phận phục vụ hành chính công các cấp đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, tăng cường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính. 

Thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo bộ phận hành chính công cấp huyện, cấp xã bám sát các chương trình, kế hoạch để triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật..., phấn đấu 100% hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan