Bạn đang ở đây

UBND tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2021

13/01/2021 08:37:56

YênBái - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 237 về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
(Ảnh: Đức Toàn)

Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh: Đức Toàn)

 

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến, quán triệt sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh. Các quan điểm, chủ trương của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. 

 

Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội. các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

 

Cùng với đó thông tin, tuyên truyền về kết quả CCHC của Chính phủ, của tỉnh năm 2020 và kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ và của tỉnh, giai đoạn 2011 - 2020; kết quả xếp hạng các Chỉ số CCHC năm 2020 của tỉnh; kết quả CCHC của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. 

 

Tuyên truyền, giới thiệu về tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

 

Kế hoạch yêu cầu công tác tuyên truyền CCHC phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục; không ngừng đổi mới, đa dạng về cả nội dung và hình. Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ và Kế hoạch CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021. Qua đó góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. 

 

Công tác tuyên truyền được triển khai theo hình thức đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị; tổ chức các cuộc thi sân khấu hóa, thi tìm hiểu về CCHC quan mạng; cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, xã... tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan