Bạn đang ở đây

Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

13/01/2024 21:18:07

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 9/01/2024 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch số 72/KH-SCT về việc Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan