Bạn đang ở đây

Tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An

14/01/2022 09:41:27

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được Văn bản số 103/SCT-QLTM  ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Long An về việc tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ thanh long Long An. Hiện nay thanh long Long An đang vào vụ thu hoạch vẫn đang gặp khó khăn trong tiêu thụ, dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần với sản lượng khoảng 20.000 tấn. Đồng thời sản lượng thanh long còn tồn đọng trong kho lạnh khoảng 6.000 tấn chưa xuất khẩu được.

Nhằm hỗ trợ tiêu thụ thanh long cho người dân Long An trong tình hình xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đang gặp khó khăn, ách tắt;

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thông tin đầu mối liên hệ của tỉnh Long An:

- Hiệp hội thanh long tỉnh Long An: Ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch Hiệp hội thanh long, Tel: 0963.422.422  hoặc ông Nguyễn Phương - Hội trưởng kinh doanh - Hiệp hội thanh long Long An, Tel: 0918.779.263.

- Sở Công Thương Long An: Ông Trần Thanh Toản – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, tel: 0989.617.663; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – PTP Quản lý thương mại, tel: 0902.542.130; Ông Nguyễn Huỳnh Đức - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại, tel: 0979.784.847.

Danh sách thông tin các đơn vị đầu mối được cập nhật trên Website của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan