Bạn đang ở đây

Thông tin việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, XNK qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

06/01/2022 10:37:43

Thực hiện công văn số 09/UBND-NV ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái -Quảng Ninh như sau:

1. Thông báo tới các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải, các hiệp hội,...thuộc địa bàn quản lý tạm thời tạm dừng đưa hàng hóa ra Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh để xuất sang Trung Quốc thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2022 theo Công văn số 9540/UBND-XD2 ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (gửi kèm theo).

2. Thông tin tới các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông hưng về cơ chế "Nhập cảnh hẹn trước" của chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để chủ động thực hiện đảm bảo quy định và yêu cầu. Trong thời gian từ nay tới sau Tết Nguyên đán 2022, khuyến cáo các cá nhân trên địa bàn có nhu cầu tạm thời không nên xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng.

Sở Công Thương  trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội nữ Doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ thông báo đến các doanh nghiệp thành viên có liên quan để biết và thực hiện./.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan