Bạn đang ở đây

Thông báo về việc niêm yết công khai Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Sở Công thương (nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031)

25/10/2023 13:43:11

Căn cứ Quy định số 26-QĐ/TU ngày 06/4/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về công tác quy hoạch cán bộ.

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND, Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đưa ra khỏi quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Thông báo số 108/TB-SNV ngày 13/10/2023 của Sở Nội vụ về rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Sở Công thương (nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031). Sở Công Thương tổ chức thực hiện niêm yết công khai Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Sở Công thương (nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031) như sau:

1. Nội dung niêm yết: Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý của Sở Công thương (nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031).

2. Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở chính của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái (Số 107A, đưởng Hoà Bình, tổ 9, Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

3. Thời gian niêm yết: Từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 23/01/2024.

(Có file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tin liên quan