Bạn đang ở đây

Thành phố Yên Bái - “quán quân” chỉ số cải cách hành chính năm 2019

01/06/2020 14:52:10

YênBái - Năm 2019, với tổng điểm 92,9, thành phố Yên Bái trở thành địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thị xã, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố.

 

Đây là kết quả khẳng định sự nỗ lực của chính quyền thành phố trong tập trung quyết liệt cho công tác CCHC, từ công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thể chế, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hóa nền hành chính.

 

Ông Phạm Ngọc Võ - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố cho biết: "Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá, thành phố đặc biệt chú trọng đến hoạt động kiểm tra đạo đức công vụ; tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất tại UBND các xã, phường; khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phát hiện những tồn tại, thiếu sót để kịp thời có biện pháp khắc phục. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trên địa bàn thành phố trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, gắn nhiệm vụ thực hiện CCHC với công tác chuyên môn và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét công tác thi đua khen thưởng trong năm”.

 

Cùng với đó, thành phố ban hành hàng loạt các văn bản triển khai thực hiện, tạo cơ sở để các sở, ban ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC được tốt hơn. Qua rà soát 69 văn bản, trong đó có 38 nghị quyết của HĐND, 31 quyết định của UBND, thành phố công khai bãi bỏ 38 văn bản hết hiệu lực, 2 văn bản hết hiệu lực một phần, còn 29 văn bản đang trong hiệu lực thi hành. Ngoài ra, thành phố cũng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giúp người dân nắm rõ trách nhiệm cùng chung tay cải cách TTHC. 

 

Được coi là bước đột phá trong công tác CCHC, góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cắt giảm thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC; sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận gần 60.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước thời hạn và mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp đạt 99,9%. Đối với 9 hồ sơ trễ hạn thuộc thủ tục của lĩnh vực đất đai, thành phố đã có văn bản xin lỗi người dân. 

 

Anh Nguyễn Xuân Thủy, tổ 4, phường Yên Thịnh phấn khởi: "Đến Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố để làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất, tôi được cán bộ ở đây hướng dẫn các bước khá tỉ mỉ, thủ tục giải quyết nhanh gọn, không mất nhiều thời gian nên tôi cảm thấy rất hài lòng”. 

 

Để giữ vững vị trí trong tốp đầu các huyện, thị xã, thành phố có chỉ số tốt về CCHC, thành phố sẽ không ngừng hiện đại hóa nền hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư. 

 

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích để cắt giảm chi phí về kinh tế và thời gian đi lại. Cùng đó, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; công khai quy trình, thủ tục để các tổ chức và người dân thuận lợi trong giao dịch và biết để kiểm tra, giám sát...

 

Với chủ đề năm 2020 "Đẩy mạnh CCHC, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, CCHC được thành phố xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Bởi vậy, những kết quả đạt được trong CCHC thời gian qua chính là tiền đề quan trọng, tạo động lực để thành phố ngày càng hoàn thiện, tiếp tục có những đột phá trong CCHC, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan