Bạn đang ở đây

Tháng 2/2022: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,47%

03/03/2022 08:17:44

Trong 2 tháng đầu năm hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu đầu năm tiếp tục có tăng trưởng khá so với cùng kỳ thể hiện qua giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,36%, giá trị xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng trên 56%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2021

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 2 năm 2022 ước đạt 1.376 tỷ đồng, tăng 11,47 % so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 02 tháng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) ước đạt 2.997 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 2.191 tỷ đồng, tăng 10,36%  so với cùng kỳ năm 2021, bằng 14,1% kế hoạch năm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2022 giảm 32,17% so với tháng trước và tăng 8,05% so với tháng 02/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 8,45%; ngành chế biến, chế tạo tăng 8,60%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 8,13%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 13,15% so với cùng kỳ.

Trong 2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ước đạt 44,97 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ, bằng 16,1% kế hoạch năm.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan