Bạn đang ở đây

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024

13/01/2024 21:26:41

          Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 09 tháng 01 năm 2024 Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 73/KH-SCT về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan