Bạn đang ở đây

Quảng bá, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của 02 tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ

24/02/2022 14:38:03

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản của 02 tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ về việc quảng bá, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP: Văn bản số 280/SCT-QLTM ngày 08/2/2022 của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận và văn bản số 442/SCT-QLTM ngày 11/02/2022 của Sở Công Thương tỉnh Cần Thơ.

Nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP trên địa bàn của 02 tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại, các điểm bán hàng Ocop trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm  của 02 tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ để trao đổi kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp các địa phương.

Danh sách thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm của 02 tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ được cập nhật trên Website và Sàn TMĐT của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vnhttp://sctyenbai.com

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan