Bạn đang ở đây

Phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất

10/08/2022 08:15:23

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/2021/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho Bảo hiểm xã hội tỉnh - đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021.

Bám sát tinh thần Nghị quyết 76, tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực CCHC.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chỉ số CCHC của tỉnh Yên Bái tiếp tục được duy trì và nâng lên. Công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực CCHC đã tiếp tục được chú trọng triển khai có hiệu quả với gần 2.650 tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh năm qua. Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về CCHC trên mạng Internet. 

Qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác CCHC. Các sở, ban, ngành, địa phương đều tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, ban hành chương trình và kế hoạch kịp thời, nội dung bám sát kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

Đồng thời, công tác kiểm tra, kiểm soát cũng được tăng cường thực hiện, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2021 của tỉnh Yên Bái xếp thứ 21/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2020, đạt chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. 

Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Yên Bái đứng thứ 14/63 tỉnh, thành với tỷ lệ hài lòng là 89,24%, tăng 2 bậc so với năm 2020, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. 

Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) để đo lường và so sánh cảm nhận của người dân về hiệu quả và chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương giữa 63 tỉnh, thành phố, Yên Bái xếp vị trí 29/63 tỉnh, thành. 

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 đối với 19 sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh xếp hạng 1; đối với 9 huyện, thị xã, thành phố, xếp hạng 1 là thành phố Yên Bái. Về kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội xếp hạng 1; đối với cấp huyện, thị xã, thành phố, xếp hạng 1 là thành phố Yên Bái. 

Về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Yên Bái xếp thứ 40/63 tỉnh, thành, giảm 7 bậc so với năm 2020; so với các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Yên Bái đứng ở vị trí thứ 7/14, giảm 1 bậc so với năm 2020. 

Yên Bái phấn đấu năm 2022, Chỉ số CCHC của tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên và nằm trong top 20 của cả nước, Chỉ số PAPI tăng từ 2 bậc trở lên. Mục tiêu này đòi hỏi các sở, ban, ngành, địa phương phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC và thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền, đề xuất cắt giảm các TTHC rườm rà, nhất là các TTHC liên quan đến cá nhân, tổ chức để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. 

Ngoài ra, các đơn vị chủ động bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm cao để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp cùng với thực hiện tốt giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ quá hạn, hồ sơ trả lại. 

Vấn đề nữa là tích cực tham mưu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC trong quy trình nội bộ giải quyết TTHC, quy trình giải quyết TTHC phức tạp nhất là trong lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, đầu tư, xây dựng. 

Đặc biệt, thủ trưởng các cơ quan, địa phương phải bám sát mục tiêu cải thiện các chỉ số để xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần. 

Đối với các cơ quan, địa phương xếp ở thứ hạng thấp càng cần phải nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để tiếp tục chỉ đạo duy trì, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế và yếu kém, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương năm sau tốt hơn năm trước. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm trong thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tất cả phải xác định rõ nhiệm vụ CCHC, nhất là cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác CCHC với các chỉ số tăng cao qua từng năm là hướng đến mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất của tỉnh Yên Bái. Cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng, quyết tâm đạt được mục tiêu đề ra, tất cả vì mục tiêu phục vụ, vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan