Bạn đang ở đây

Mời tham dự Hội thảo kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường châu Âu - châu Mỹ

05/11/2021 09:50:52

Sở Công Thương nhận được Văn bản số 6938/BCT-AM ngày 04/11/2021 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự Hội thảo kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường châu Âu - Châu Mỹ.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan thông tin tới các doanh nghiệp, hợp tác xã đang xuất khẩu và có nhu cầu xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường châu Âu - châu Mỹ tham dự Hội thảo theo chương trình, như sau:

- Thời gian: 08h00 - 17h00 ngày 12/11/2021 (Thứ sáu)

- Hình thức: Tham gia trực tuyến trên nền tảng zoom

- Đại biểu tham dự Hội thảo vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 10/11/2021 theo đường link: https://bitly.com.vn/utx9xy hoặc theo mã QR code của chương trình.

 Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.(có Văn bản số 6938BCT-AM ngày 04/11/2021 của Bộ Công Thương và Chương trình Hội thảo kèm theo)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan