Bạn đang ở đây

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan Hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020) Yên Bái: Điểm sáng cải cách hành chính

28/08/2020 13:53:53

YênBái - 75 năm kể từ khi thành lập đến nay, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND và UBND tỉnh Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ và tổ chức thực hiện. Nổi bật gần đây là công tác tham mưu công tác cải cách hành chính (CCHC), thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ công an thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ người khó khăn thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ công an thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ người khó khăn thực hiện thủ tục cấp chứng minh nhân dân.

 

CCHC là công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực. Vì vậy, để hoàn thành tốt công tác tham mưu, Văn phòng đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng "chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính" đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

Với khối lượng công việc vô cùng lớn, chỉ tính riêng trong lĩnh vực tiếp nhận văn bản, trung bình hàng năm, Văn phòng tiếp nhận gần 30.000 văn bản đến, phát hành trên 11.000 văn bản đi, do đó, hoàn thành công việc này, cùng áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 vào hoạt động, Văn phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử triển khai thực hiện gửi giấy mời và các văn bản hỏa tốc trên phần mềm quản lý điều hành; duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống mạng máy tính nội bộ, đảm bảo thông tin liên lạc trong các cuộc họp, hội nghị giao ban trực tuyến với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương với tỉnh Yên Bái...  

 

Từ năm 2011 đến 31/3/2020, qua tham mưu của Văn phòng, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành 23 kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện cải cách TTHC; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 239 quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, TTHC bị bãi bỏ, TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh với tổng số 6.318 TTHC, các TTHC sau khi công bố được công khai theo quy định. Cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân, hàng năm, Văn phòng in ấn nhiều tài liệu, viết tin, bài để truyền thông về công tác kiểm soát TTHC; thường xuyên nắm bắt những ưu điểm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó có hướng để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn. 

 

Hàng năm, Văn phòng tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra hoặc lồng ghép cùng với đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh để kiểm tra thực tế tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Qua đó, phát huy ưu điểm, chấn chỉnh những tồn tại, giải quyết những khó khăn, tạo sự chuyển biến CCHC tại từng ngành, từng địa phương. 

 

Một trong những thành tích xuất sắc về CCHC của tỉnh những năm qua có sự đóng góp tích cực của Văn phòng không thể không kể đến đó là việc thành lập Trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công.

 

Qua công tác tham mưu của Văn phòng, ngày 8/6/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (với tổng số 1.655 TTHC) đã đi vào hoạt động. Và ngày 1/4/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công tại cấp huyện, cấp xã (cấp huyện 411 TTHC, cấp xã 130 TTHC) đã hoạt động. Không chỉ nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của tổ chức, cá nhân, thành lập Trung tâm và bộ phận phục vụ hành chính công của Yên Bái đã được Văn phòng Chính phủ đánh giá là điểm sáng trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

 

Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2019, Văn phòng đã tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện, rà soát, chuẩn hóa 1.806 TTHC. Qua đó, được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương tại Hội nghị công bố Dịch vụ công trực tuyến ngày 13/3/2020. Từ cố gắng trong hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được Văn phòng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

 Từ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự quyết liệt chỉ đạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các sở ngành, địa phương, trong đó có sự tham mưu đắc lực, chất lượng, hiệu quả của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đã tăng nhanh. 

 

Trong đó, Chỉ số CCHC tăng 22 bậc, từ vị trí 48/63 (năm 2015) lên vị trí thứ 26/63 tỉnh, thành phố (năm 2019); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 19 bậc, từ vị trí 55/63 năm 2015 lên vị trí thứ 36/63 tỉnh, thành phố; Yên Bái xếp thứ hạng 36/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá. Không chỉ vươn lên vị trí số 1 xếp hạng các sở, ngành về CCHC, công tác CCHC của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan