Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

08/03/2021 15:43:36

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, cụ thể như sau: Có file đính kèm

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan