Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021

19/03/2021 13:42:12

Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021 như sau: Có file đính kèm

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan