Bạn đang ở đây

Infographics: Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và mục tiêu năm 2023 của tỉnh Yên Bái

18/01/2023 08:50:29

Tình hình kinh tế - xã hội của Yên Bái năm 2022 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đã đạt được kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với năm 2021, như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,62%; giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 31,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 5,5%;...

.

Nguồn: chinhphu.vn