Bạn đang ở đây

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TẬP HUẤN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIÊM VÀ HIỆU QUẢ

29/07/2022 14:51:20

Thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, sáng ngày 27 tháng 7 vừa qua. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã phối hợp với UBND xã Yên Thái, huyện Văn Yên; chuyên gia về tiết kiệm năng lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai lớp tập huấn “Giới thiệu Luật, các văn bản dưới luật và các giải pháp về SDNLTK&HQ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa UBND xã Yên Thái, huyện Văn Yên”. Tập huấn được tổ chức với sự tham gia hưởng ứng của 70 đại biểu là đại diện cho cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp; cá nhân, hộ gia đình. Tập huấn được thực hiện đúng nội dung, tiến độ theo yêu cầu đề ra. Tổng số 70 đại biểu đã tham gia đầy đủ theo đúng nội dung chương trình đề ra.

Lớp Tập huấn triển khai đã góp phần nhằm giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình xã Yên Thái, huyện Văn Yên những kiến thức pháp luật cơ bản nhất trong việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực trạng và các giải pháp về SDNLTK&HQ. Thông qua Tập huấn các học viên căn cứ vào tình hình sử dụng năng lượng của địa phương, của cơ quan, đơn vị và trong gia đình mình để có thể áp dụng các biện pháp, thiết bị công nghệ Tiết kiệm năng lượng thân thiện môi trường nhằm giảm chi phí sử dụng năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan