Bạn đang ở đây

Hàn Quốc áp dụng quy định mới về quản lý nguồn gốc gỗ

27/11/2018 10:25:18

 

Hàn Quốc áp dụng quy định mới về quản lý nguồn gốc gỗ

Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc đã chính thức áp dụng cơ chế khai báo nhập khẩu đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu vào Hàn Quốc trên cơ sở Luật sử dụng gỗ bền vững sửa đổi (ban hành lần đầu ngày 23/5/2012, sửa đổi lần thứ nhất ngày 23/5/2013, sửa đổi lần 2 ngày 02/12/2016) nhằm hạn chế các giao dịch thương mại gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp từ ngày 01/10/2018.

Nội dung sửa đổi chính gồm có:

1. Khai báo nhập khẩu

2. Mặt hàng áp dụng

3. Xử lý vi phạm

4. Bảo quản hồ sơ

5. Đơn vị kiểm định

Theo: Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Tin liên quan