Bạn đang ở đây

Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Đồng chí Giàng A Câu tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

22/09/2023 14:52:52

Sáng 22/9, với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ- Hội nhập - Hợp tác - Phát triển", Đại hội Hội Nông dân (HND) tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã tiên hành phiên làm việc thứ hai và tiến hành bế mạc.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam. 

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo HND qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo HND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng 215 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 120 nghìn hội viên nông dân (HVND) trong toàn tỉnh.

 Hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội HND tỉnh khóa IX

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), HND tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tích cực tuyên truyền, vận động HVND phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, hăng hái thi đua lao động sản xuất, XDNTM, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. 

Trong nhiệm kỳ, các cấp HND đã phối hợp tổ chức 4.255 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho trên 170 nghìn lượt hội viên; thành lập 20 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 340 thành viên, tạo điều kiện giúp đỡ cho 359 hộ HVND thoát nghèo bền vững; phối hợp với Bưu điện tỉnh tạo trên 30 nghìn dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ đưa 138 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử và tạo 10.500 tài khoản mua và bán của HVND trên các sàn giao dịch điện tử để tiêu thụ nông sản cho nông dân. 

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231240_22.9-cac-db-2.jpg

 

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231241_22.9-dai-bieu.jpg

Các đại biểu dự Đại hội. 

HND các cấp đã xây dựng được Qũy Hỗ trợ nông dân với tổng nguồn vốn đạt 33,9 tỷ đồng, tăng 22,7 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thành lập 619 tổ kiết kiệm và vay vốn tạo điều kiện cho HVND vay trên 1.214 tỷ đồng phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập 349 tổ vay vốn với 8.049 thành viên vay vốn đạt trên 930 tỷ đồng; thành lập 54 hợp tác xã, 459 tổ hợp tác, xây dựng 29 sản phẩm OCOP, thành lập 12 chi hội Nông dân hạnh phúc, 15 câu lạc bộ Nông dân hạnh phúc, xây dựng mô hình nông dân tỷ phú… 

Phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp HND đã vận động hội viên hiến gần 500 nghìn m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao đông và trên 30 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa, mở rộng trên 2.850 km đường giao thông nông thôn và 3.000 km kênh mương nội đồng, các công trình hạ tầng nông thôn…Từ những kết quả đạt được, HND tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội HND tỉnh khóa IX và của Trung ương HND Việt Nam.

Phấn đấu kết nạp 8.000 hội viên mới trong nhiệm kỳ mới

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, HND  Yên Bái tiếp tục đổi mới tư duy, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên và phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững, hướng tới xây dựng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Yên Bái "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc".

Đại hội đã đề ra 20 chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, phấn đấu kết nạp từ 8.000 hội viên mới trở lên; thành lập mới 350 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 45 chi hội nông dân nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nghề cho 1.000 hội viên trở lên. Hằng năm, có từ 60% hộ hội viên trở lên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 250 tổ hợp tác, 30 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn…

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động của HND. Đồng thời, nên lên phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội HND các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231215_22.9-ba-thom.jpg

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam phát biểu tại Đại Hội.

Thu hút hội viên là nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp nông nghiệp

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp HNĐ tỉnh Yên Bái. Đồng thời, đề nghị các cấp HND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoạt động có hiệu quả; đổi mới phương thức tập hợp, thu hút hội viên, nhất là các đối tượng: nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp nông nghiệp.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, doanh nghiệp tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh vận động nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231217_22.9-anh-duy.jpg

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp HND tỉnh trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí mong muốn các cấp HND tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HVND thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chính sách của Trung ương và của Tỉnh về cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt tham gia vận động, tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên và nông dân đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. 

Cùng đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp HND tiếp tục chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội và hội viên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc...

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231218_22.9-anh-duy-tang-co.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng chúc mừng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Hội nhập - Hợp tác - Phát triển”.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng chúc mừng Đại hội lẵng hoa tươi thắm và bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết - Dân chủ - Hội nhập - Hợp tác - Phát triển”. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho HND tỉnh vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam đã tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam cho HND tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 và trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 4 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và HND Việt Nam.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231225_22.9-ba-thom-tang.jpg

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 30 đồng chí vào Ban Chấp hành HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Giàng A Câu  - Chủ tịch HND khóa IX tái đắc cử chức Chủ tịch HND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII gồm 13 đồng chí. 

Một số hình ảnh tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231224_22.9-bch.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trung ương Hội tặng hoa Ban Chấp hành HND tỉnh Yên Bái khóa X nhiệm kỳ 2023 - 2028.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231223_22.9-huan-chuong.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho HND tỉnh vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231220_22.9-trao-ky-niem-chuong.jpg

Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch HND Việt Nam tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân tỉnh Yên Bái và trao Kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 4 cá nhân.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231224_22.9-di-du-trung-uong.jpg

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231223_22.9-anh-tuan-tang.jpg
Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231223_22.9-anh-phuonc-tang.jpg
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

https://imgs.baoyenbai.com.vn/Includes/NewsDetail/9_2023/dt_22920231236_22.9-thoi-k-tham-gia-bch.jpg

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thôi không tham gia Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan