Bạn đang ở đây

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2023 10:01:15

Từ ngày 25-30/12/1920, đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập ĐCS Pháp và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Theo TTXVN

Tin liên quan