Bạn đang ở đây

BHXH tỉnh Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

28/07/2022 09:00:19

Theo kết quả khảo sát, đánh giá tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của UBND tỉnh Yên Bái, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh xếp thứ nhất khối sở, ban, ngành về năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021, tăng 2 bậc so với năm 2020.

100% số cán bộ ngành BHXH tỉnh giải quyết, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng Internet.

Ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: "Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc hành chính, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định của BHXH Việt Nam. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, hướng đến sự hài lòng của người dân. Từ đó, góp phần nâng cao kết quả chỉ số CCHC, chỉ số cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngành”.

Theo đó, các TTHC của ngành BHXH đều được công bố và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh và tổ chức niêm yết tại Văn phòng cơ quan BHXH tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC cơ quan BHXH cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh... Đến nay, BHXH tỉnh đang thực hiện niêm yết 25 TTHC theo đúng Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; qua Cổng dịch vụ công ngành BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua Trung tâm Hành chính công tỉnh, trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, qua dịch vụ bưu chính công ích, qua ứng dụng VssID-BHXH số.

Hiện tại, có 100% TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và qua giao dịch điện tử, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 88%; 93% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử; 100% đơn vị nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; đã có 110.000 người tham gia BHXH, BHYT đã có tài khoản dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công của ngành. 

Ngành BHXH đã rút ngắn thời hạn giải quyết các TTHC như: cấp sổ BHXH từ 20 ngày và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 7 ngày đều được rút ngắn xuống còn 5 ngày; thời gian cấp lại sổ BHXH do thay đổi các nội dung trên sổ (họ, tên, ngày, tháng, năm sinh...) không quá 10 ngày, theo quy định trước đây là 15 ngày. 

Việc cấp lại thẻ BHYT, cấp đổi giảm còn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và nhận ngay trong ngày với trường hợp không thay đổi thông tin. 

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19, các thủ tục giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ được rút ngắn thời gian từ 5 ngày xuống chỉ còn 1 ngày làm việc thông qua giao dịch điện tử và giao dịch trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công ngành BHXH Việt Nam, từ đó đã tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân. 

Ngoài ra, BHXH tỉnh còn chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh BHYT; ngoài ra người dân có thể đề nghị cấp lại sổ BHXH; chuyển lương hưu, thay đổi hình thức lĩnh trợ cấp BHXH...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, theo ông Nguyễn Trí Đại - Giám đốc BHXH tỉnh, ngoài việc xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, BHXH tỉnh còn thực hiện tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các TTHC đã được đơn giản hóa, ban hành mới. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan