Bạn đang ở đây

Thông tin chung

02/15/2022 - 13:57
Trong năm 2021, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế...
02/11/2022 - 15:35
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...
02/10/2022 - 08:00
Trước diễn biến giá xăng dầu trên thế giới có nhiều biến động, tình hình cung ứng tại thị trường...
01/27/2022 - 15:51
Sáng 27/1, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc các hoạt động trưng bày, triển...
01/27/2022 - 14:10
Sáng ngày 27/01/2022, tại Hội trường Sở Công Thương Yên Bái, lãnh đạo Sở Công Thương và Ban Chấp...
01/19/2022 - 09:16
Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Hướng dẫn số 02/HD-UBND về quy trình giải...
01/18/2022 - 14:18
Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai...
01/14/2022 - 09:41
Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được Văn bản số 103/...
01/12/2022 - 15:21
Trong năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%, giá trị sản xuất công...
01/11/2022 - 16:15
Sở Công Thương Yên Bái công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2022
01/10/2022 - 07:58
Sáng 9/1, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2021 và triển khai...
01/06/2022 - 10:37
Thực hiện công văn số 09/UBND-NV ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về...