Bạn đang ở đây

Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

09/11/2022 11:11:25

Ngày 1/11/2022 Sở Công Thương có nhận được công văn số 103/BVNTYB/CV - CTKM của Công ty Bảo Việt nhân thọ Yên Bái về việc đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Bảo Việt nhân thọ Yên Bái.

Sau khi xem xét Công văn số 103/BVNTYB/CV - CTKM ngày 01 tháng 11 năm 2022 và báo cáo thẩm định của phòng Quản lý Thương mại ngày 02 tháng 11 năm 2022 về hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Bảo Việt nhân thọ Yên Bái. Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại như sau:

- Tên chương trình khuyến mại: “TÂN XUÂN ĐẮC LỘC”
- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ do công ty cung cấp
- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Ghế massage Okinawa; xe đạp tập thể dục tại nhà SPININGGH-603; vàng 24k.
- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 08/11/2022 đến ngày 25/11/2022.
- Địa bàn thực hiện khuyến mại: Trên địa bàn tỉnh Yên Bái
- Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại may rủi (quay số xác định trúng thưởng).
- Khách hàng của chương trình khuyến mại: Tất cả khách hàng tham dự hội nghị khách hàng đăng ký mua sản phẩm của công ty có số phí quy năm từ 15.000.000 đồng trở lên, phí đầu tiên có phí từ 4.000.000 đồng trở lên.
- Tổng giá trị giải thưởng: 35.910.000 đồng (Bằng chữ: Ba năm triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn).
Công ty bảo việt nhân thọ Yên Bái có trách nhiệm:
- Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng;
- Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, bảo đảm việc lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;
- Việc thực hiện chương trình khuyến mại trên phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan./.

(có nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Công ty bảo việt nhân thọ Yên Bái kèm theo).

Nguồn: Phòng QLTM
 

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan