Bạn đang ở đây

Thực hiện các quy định về định danh và xác thực điện tử

04/07/2024 15:25:44

Ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, theo đó tại Khoản 5 Điều 13 quy định:“Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó”. Đồng thời, tại điểm b Khoản 2 Điều 14, Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính nêu rõ “cá nhân có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khi tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh và xác thực điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID”. Theo các quy định nêu trên thì việc sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử được tích hợp trên ứng dụng VNeID có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân (thẻ vật lý) trong thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tin liên quan