Bạn đang ở đây

Kết luận của Thanh tra Sở Công Thương về việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với công ty xăng dầu Yên Bái

22/06/2024 18:48:20

Theo báo cáo kết quả thanh tra ngày 14/6/2024 của trưởng đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với công ty xăng dầu Yên Bái Thanh tra Sở Công Thương kết luận như sau:

Công ty xăng dầu Yên Bái hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200127147 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 19/7/2010, thay đổi lần thứ 16 ngày 12/10/2023. Công ty xăng dầu Yên Bái được tập đoàn xăng dầu Việt Nam ủy quyền mua bán xăng dầu, nhượng quyền kinh doanh thương mại là phù hợp với quy định tại khoản 7 điều 7 Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương.

(Chi tiết theo file đính kèm)

 

Nguồn: Thanh tra Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan