Bạn đang ở đây

Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024

28/06/2024 12:49:31

Ngày 27 tháng 6 năm 2024 Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là trong bối cảnh kinh tế, sung đột trên thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường, đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung và của tỉnh nói riêng nhưng Đảng Bộ Sở Công Thương Tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Vũ Vinh Quang - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động trọng điểm, đạt được nhiều kết quả khả quan trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, và dịch vụ như:

Sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 6 năm 2024 ước đạt 2.200 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 ước đạt 1.608 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 06 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 8.841,5 tỷ đồng, đạt 102% kịch bản 06 tháng, bằng 48% kế hoạch (Kế hoạch = 18.400 tỷ đồng), tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2023. Một số sản phẩm chính có giá trị sản xuất công nghiệp 06 tháng tăng giảm so với cùng kỳ: Đá CaCO3 bột + hạt ước đạt 1.059,8 nghìn tấn tăng 15,1%; ván ép đạt 251,5 nghìn m3 tăng 29%;

Felspat phong hóa ước đạt 26,95 nghìn tấn tăng 11,3%; điện thương phẩm ước đạt 640,9 triệu kWh tăng 10,7%; xi măng + Clinker ước đạt 1.340,2 nghìn tấn tăng 1,04%; tinh bột sắn ước đạt 23 nghìn tấn tăng 11,4%; điện sản xuất ước đạt 618,45 triệu KWh tăng 19,5%; Ngược lại, quặng sắt ước đạt 82,037 nghìn tấn giảm 49,3%...

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6/2024 tăng 1,58% so với tháng trước, tăng 14,88% so với cùng kỳ. Tính chung 06 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 9,23% so với cùng kỳ năm trước. Trong các ngành công nghiệp, ngành khai khoáng giảm 32,01%, làm giảm 3,83 điểm phần trăm mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 15,12%, đóng góp 12,96 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 0,26%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,69%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm.

Kinh doanh thương mại: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 6/2024 ước đạt 2.426,9 tỷ đồng, tăng 1,77% so với tháng trước, tăng 12,94% so với cùng kỳ. Lũy kế 06 tháng ước đạt 14.173,3 tỷ đồng tăng 9,97% so với cùng kỳ, đạt 101,3% kịch bản 06 tháng, bằng 50,6% kế hoạch năm (KH=28.000 tỷ đồng). Trong đó:

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa 06 tháng ước đạt 11.775,7 tỷ đồng, tăng 9,09% so với cùng kỳ, đạt 100,2% kịch bản 06 tháng, bằng 50,1% so với kế hoạch năm.

+ Doanh thu dịch vụ tiêu dùng 06 tháng ước đạt 2.397,6 tỷ đồng tăng 14,5% so với cùng kỳ, đạt 107,3% kịch bản 06 tháng, bằng 53,3% kế hoạch cả năm.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 06/2024 ước đạt 37,045 triệu USD, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 25,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 06 tháng ước đạt 199 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ, đạt 97% kịch bản 06 tháng, bằng 47,4% kế hoạch năm (KH=420 triệu USD).

Công tác Khuyến công và Xúc tiến Thương mại cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đã tổ chức và tham gia nhiều hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn cho các lao động cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề truyền thống góp phần nâng cao kỹ năng, tay nghề cho người lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng năng xuất lao động.

Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương phát biểu tham luận tại Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng Bộ Sở Công Thương Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phấn đấu thực hiện 06 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phát Triển Thương Mại, Dịch Vụ, thực hiện các chính sách kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành khác và các doanh nghiệp trong nước, quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

 

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan