Bạn đang ở đây

Công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

11/11/2022 14:40:50

Ngày 10 tháng 11 năm 2022 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2192/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023.

 (có Quyết định số 2192/QĐ-UBND  và danh mục đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan