Bạn đang ở đây

Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

22/06/2023 16:45:05

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Viện Năng lượng tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Theo đó, ngày 16/6/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã ký ban hành văn bản số 3748/BCT-ĐL yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Viện Năng lượng tổ chức xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch điện 8

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch phá triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2040 (Quy hoạch điện VIII), Bộ Công thương đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

Viện Năng lượng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên cơ sở Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo rà soát kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII do Viện Năng lượng xây dựng, báo cáo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Nguồn: Báo Công Thương

Tin liên quan