Bạn đang ở đây

Sở Công Thương Yên Bái tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023 và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

03/11/2023 08:54:35

SCT - Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và nhiệm vụ công tác năm 2023.

Ngày 02/11/2023, Sở Công Thương Yên Bái phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh quốc gia – Bộ Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 ngày 20/6/2023 và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị, có trên 70 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý nhà nước là thành viên của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Trịnh Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Công Thương - Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát biểu tại Hội nghị

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 20/6/2023. Đây là một dự án Luật quan trọng, có ảnh hưởng rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Dự án Luật được xây dựng trên nguyên tắc kế thừa, phát huy và hoàn thiện những quy định còn phù hợp với thực tiễn tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 2010; đồng thời sửa đổi, bổ sung những quy định chưa rõ, còn bất cập, chưa thống nhất trên nguyên tắc hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật... Luật có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ trong công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là các quy định mới đến các cấp, các ngành và người tiêu dùng biết, hiểu và tổ chức thực hiện đúng quy định; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho phù hợp; đồng thời nâng cao công tác phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ý kiến truyền đạt của đại diện Ủy Ban cạnh tranh quốc gia – Bộ Công Thương về phổ biến Luật BVNTD, cũng như lưu ý những điểm mới của Luật so với Luật cũ năm 2010, tư vấn, truyền đạt kỹ năng cho người tiêu dùng trong các giao dịch đặc biệt là giao dịch trên môi trường thương mại điện tử…

Tiến sĩ Đoàn Quang Đông - Chuyên viên chính, Ủy ban cạnh tranh quốc gia – Bộ Công Thương phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 19/2023/QH15

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật BVNTD số 19/2023/QH15; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan để ngày càng nâng cao hiệu quả đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan