Bạn đang ở đây

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Công thương, biển kiểm soát 80B-3421

22/09/2023 14:35:47

SCT - Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Công thương, biển kiểm soát 80B-3421.

Căn cứ Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 củaBộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lực chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung của Sở Công thương.

 Sở Công thương tỉnh Yên Bái thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 107A, Đường Hòa Bình, tổ 9, Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 02163 857863

Tên tài sản, số lượng chất lượng và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên tài sản:

- 01 xe ô tô Mitsubishi Pajero, 07 chỗ ngồi, biển kiểm soát 80B-3421.

- Năm đưa vào sử dụng: 2004.

- Số khung: 3V1000423, số máy: 6G72RN4335.

Giá khởi điểm của tài sản đưa ra đấu giá:

Giá khởi điểm: 65.000.000đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng chẵn ).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Tổ chức đấu giá tài sản phải xây dựng phương án đấu giá tài sản chi tiết phù hợp với tài sản đưa ra đấu giá.

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập);

Tổ chức đấu giá có đủ năng lực thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

Thù lao dịch vụ đấu giá: Thực hiện theo Điều 66, Luật Đấu giá tài sản và  Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản;

Ngoài thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định và chi phí quảng cáo trên báo hình hoặc báo giấy, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái sẽ không chi trả bất kì khoản chi phí nào khác.

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

Các tiêu chí khác: Do người có tài sản quy định.

(Có Bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm của tổ chức đấu giá tài sản kèm theo thông báo này)

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian: Từ 07h30’ ngày 25/9/2023 đến 16h30’ ngày 27/9/2023 (giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Sở Công Thương tỉnh Yên Bái số 107A, Đường Hòa Bình, tổ 9, Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 02163 857863

 

(Chi tiết trong file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan