Bạn đang ở đây

Yên Bái sơ kết thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

26/05/2023 07:57:33

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

 

Sáng 25/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết thí điểm giao doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

 

Từ tháng 11/2022- 4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở:  Giao thông vận tải, Tư pháp, Nội vụ và Bưu điện tỉnh tổ chức triển khai tại các bưu cục, điểm bưu điện văn hoá xã thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 TTHC gồm: thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thủ tục cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải; thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp; thủ tục tặng thưởng bằng khen. 

 

Trong đó, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên thực hiện tại tất cả các bưu cục và điểm bưu điện văn hoá xã; các địa phương còn lại thực hiện tại bưu cục cấp I, II, III. Kết quả, đến nay nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ TTHC,  đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất. 

Qua thí điểm đã cho thấy việc thực hiện cơ chế giao cho Bưu điện đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Người dân không phải về Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh mà chỉ cần đến các bưu cục của Bưu điện để thực hiện; qua đó, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.Việc triển khai phương án cũng đã từng bước làm thay đổi thói quen của người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC, góp phần vào quá trình cải cách hành chính của tỉnh, cải thiện và thay đổi cách thức, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và đề xuất phương án sau thời gian thí điểm. 

Theo đó, đề xuất tiếp tục giao cho Bưu điện mở rộng phạm vi đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 TTHC; đảm nhận việc hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với 20 TTHC trong danh mục TTHC không tiếp nhận hồ sơ giấy theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản số 1108/UBND-HCC ngày 19/04/2023 tại tất cả các điểm phục vụ của Bưu điện bao gồm các bưu cục và điểm bưu điện văn hoá xã trên toàn tỉnh. 

Cùng với đó là phương án xem xét thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay công chức, viên chức một số sở, ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh…; tiếp tục thông tin tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan