Bạn đang ở đây

Cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Sở Công Thương Yên Bái

31/03/2023 16:27:38

Ngày 30/03/2023 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 723/SCT-VP về việc cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

(Có file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan