Bạn đang ở đây

Khuyến cáo ngăn chặn các các nhân mượn danh nghĩa công ty đến xin giấy giới thiệu về các xã, thị trấn bán hàng đa cấp, phun thuốc diệt muỗi, bán sữa....lừa đảo bán giá cao, kém chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín chính quyền địa phương với nhân dân.

10/08/2022 13:52:17

Sở Công Thương nhận được công văn số 1186/KC-QT ngày 08/8/2022 của Trung tâm Truyền thông thương mại quốc tế về việc khuyến cáo ngăn chặn các cá nhân mượn danh nghĩa công ty đến xin giấy giới thiệu về các xã, thị trấn bán hàng đa cấp, phun thuốc diệt muỗi, bán sữa, máy lọc nước, lừa đảo bán giá cao, kém chất lượng làm ảnh hưởng đến uy tín chính quyền địa phương với nhân dân.

Nhằm thông tin đến chính quyền địa phương các cấp đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thông tin về nội dung trên đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác giảm thiểu tối đa việc mượn danh các cơ quan chức năng, các công ty uy tín để lừa đảo gây ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và nhân dân.

Đề nghị các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./.

 

(Gửi kèm theo Văn bản số 1186/KC-QT ngày 08/8/2022 của Trung tâm Truyền thông thương mại quốc tế).

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan