Bạn đang ở đây

Yên Bái khảo sát sự đánh giá của người dân với cơ quan hành chính Nhà nước

25/08/2021 15:22:39

Để đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch thực hiện việc khảo sát ý kiến người dân, tổ chức, doanh nghiệp với 5 tiêu chí cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công.

 

Đó là: tiếp cận dịch vụ hành chính công; thủ tục hành chính; công chức trực tiếp giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công; tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị. 

Nhóm đối tượng khảo sát 17 đơn vị sở, ban, ngành và 9 huyện, thị, thành phố. Đối tượng được khảo sát là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công trong thời gian điều tra xã hội học. Tổng số phiếu khảo sát là 1.560 phiếu. 

Thời gian thực hiện khảo sát trong tháng 8 và tháng 9 năm 2021. 

Qua khảo sát nhằm nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân và tổ chức để có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công, hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức./.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan