Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Công Thương

07/04/2021 09:10:19

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Yên Bái năm 2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 như sau: Có file đính kèm

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan