Bạn đang ở đây

Yên Bái: tăng cường công tác quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trong đợt cao điểm dip tết trung thu năm 2019

23/09/2019 08:34:53

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành lập 01 đoàn kiểm tra và phối hợp cùng với phòng (kinh tế), kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố kiểm tiến hành tra trên địa bàn 5/9 huyện thị xã, thành phố từ ngày 5/8/2019 đến hết ngày 12/9/2019, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp tại 91 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý..., qua kiểm tra cho thấy nhìn trung các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. khi đoàn kiểm tra đến làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đoàn đã nhắc nhở cơ sở về việc chấp hành tốt các quy định về An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định nhìn chung các cơ sở đã ý thức được vấn đề về bảo đảm An  toàn thực phẩm theo quy định, Qua công tác triển khai đã làm tốt công tác tuyên truyền qua đó các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ mình trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP, vệ sinh trong sản xuất, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh. Ngoài ra còn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh làm các thủ tục cần thiết khi tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm như: Giấy phép sản xuất rượu. Giấy XNKT về ATTP, Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện khám sức khoẻ và cập nhận kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và những người liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm; khu vực sản xuất tương đối sạch sẽ, đã lắp đặt giá kệ theo quy định, nhân viên trực tiếp chế biến mang bảo hộ lao động đầy đủ khi trực tiếp tham gia sản xuất. Tuy nhiên còn rất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chưa chủ động thực hiện khám sức khỏe định kỳ, xác nhận kiến thức ATTP, xét nghiệm mẫu sản phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

      Với những kết quả đã đạt được trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục triển khai công tác quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm, triển khai các hoạt động quản lý. truyền thông nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công quản lý trong quý IV năm 2019.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan