Bạn đang ở đây

Yên Bái: Quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023

26/01/2023 16:15:16

Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu năm 2022, ngay từ cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành Chương trình hành động số 56-CTr/TU, với mục tiêu được đề ra là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời cụ thể hóa thành kế hoạch hành động của cấp mình, và đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính phấn đấu cao, bảo đảm bằng hoặc cao hơn so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao với các giải pháp cụ thể, phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Những thành tựu nổi bật

Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả” của các cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tỉnh Yên Bái đã khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng GRDP đạt 8,62% (vượt Kế hoạch đã đề ra là 7,5%), bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm, đứng thứ 3/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Khu vực công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19 và tăng trưởng bứt phá. Thu ngân sách đạt 4.616,6 tỷ đồng, vượt 78,4% dự toán Trung ương giao, tăng 5,5% so với năm 2021. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt tốc độ khá, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện cùng các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên

Chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Xác định năm 2022 là năm tăng tốc chuyển đổi số, Yên Bái đã đặt ra 38 mục tiêu cụ thể, trong đó có 5 mục tiêu hạ tầng số, 27 mục tiêu chính quyền số, 2 mục tiêu kinh tế số và 4 mục tiêu xã hội số. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, nhân lực và kinh phí, Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, nỗ lực vươn lên đứng thứ 27/63 các tỉnh, thành về chỉ số chuyển đổi số quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2021.

Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ nét. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. An sinh xã hội được bảo đảm. Giảm nghèo nhanh và bền vững; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,05%, vượt 1,05% so với kế hoạch. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%, vượt 1,37% so với mục tiêu kế hoạch đề ra. Năm 2022 trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Yên Bái đã phục hồi, bứt phá ngoạn mục, thu hút gần 1,6 triệu lượt khách (vượt 44,4 % kế hoạch năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2021), trong đó khách quốc tế ước đạt 28.000 lượt, doanh thu ước đạt 1.100,6 tỷ đồng (vượt 30,2% kế hoạch năm, tăng 124,5% so với cùng kỳ năm 2021).

Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên; niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được củng cố và tăng cường.

Nhiều sáng kiến haycách làm mới, mô hình hiệu quả có tính đột phá

Việc ban hành Chương trình hành động hàng năm với cơ chế “giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu do Tỉnh ủy ban hành trong những năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn, nhất quán, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt phát huuy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ, làm cho mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc’ ngày càng hiện hữu.

Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Năm 2022, ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 56, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cấp hội phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và không bị chồng chéo với nhiệm vụ do cấp ủy địa phương giao. Kết quả 7/7 nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56 đều đạt và vượt kế hoạch. Trong đó đã giúp đỡ được 7 thôn xây dựng nông thôn mới; xây dựng 9 tuyến đường xanh, sạch, đẹp; 25 tuyến thắp sáng đường quê; 37 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã; 11 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học; 64 tổ hợp tác, hợp tác xã, hướng dẫn thành lập 4 doanh nghiệp và thu hút 7 tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; chủ trì xây dựng 10 sản phẩm OCOP.

Huyện Văn Yên hoàn thành 28/28 chỉ tiêu được Tỉnh ủy giao trong Chương trình hành động số 56

Với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị huyện Văn Yên đã hoàn thành 28/28 chỉ tiêu được Tỉnh ủy giao trong Chương trình hành động số 56, trong đó có 26 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Trong năm 2022, huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôm mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 11 sản phẩm đạt hạng 3 sao trở lên được công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 38 sản phẩm; kiên cố hóa được trên 134 km đường giao thông nông thôn. Thu ngân sách nhà nước đạt 346,4 tỷ đồng, vượt 18,5% chỉ tiêu tỉnh giao; tổ chức thành công Lễ hội Quế lần thứ 4 tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách thập phương. Đề án chuyển đổi số được triển khai triển khai bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều giải pháp, cách làm mới sáng tạo, đến nay tỷ lệ công dân số đạt 51,5%, tỷ lệ gia đình số đạt 22,5%, 44,2% thôn, tổ dân phố và 32% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn số, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7%, đạt 134,6% kế hoạch; hỗ trợ 96 hộ gia đình các hộ khó khăn về nhà ở, với số tiền hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa là gần 7 tỷ đồng. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ; đặc biệt đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại xuất sắc.

Phong trào “Dịch rào hiến đất” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trong huyện Văn Yên

Đặc biệt trong năm 2022, Văn Yên đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào “Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống” gắn với phong trào "Dịch rào, hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông” đến nay đã thu được kết quả rất tích cực, cụ thể như: đã huy động được gần 73 nghìn lượt cán bộ công chức, viên chức và người dân tham gia, mở rộng được trên 100 km đường giao thông từ 3,5m lên 7m với tổng diện tích đất nhân dân hiến là trên 272.000m2.

Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy được khen thưởng

Thực hiện Chương trình hành động số 56, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương bằng năng lực, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, cùng tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã có nhiều sáng kiến hay, cách làm mới, mô hình hiệu quả áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, có tính đột phá.

Đó là sự vào cuộc quyết liệt chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Yên Bình, huyện Văn Yên nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; là những đổi mới, sáng tạo có tính đột phá trong phát triển du lịch của huyện Mù Cang Chải; những nỗ lực và sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Trấn Yên; là việc đổi mới tư duy; cách làm trong việc triển khai các dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo chuỗi giá trị của huyện Lục Yên, huyện Trạm Tấu, cùng với những nỗ lực xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xác lập chỉ dẫn địa lý cho nông sản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử của huyện Văn Chấn. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, thiết thực giảm nghèo nhanh, bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.

Đó là sự nỗ lực, quyết tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng cùng các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Với cách làm chắc chắn, thận trọng, bài bản, đến nay chúng ta đã cơ bản hoàn thành Quy hoạch tỉnh đã thông qua Hội đồng thẩm định quốc gia và đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó là sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan tỉnh và 09 huyện, thị xã, thành phố, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành dự toán thu ngân sách của tỉnh trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế.

Với tinh thần đổi mới, tư duy đột phá, cách làm sáng tạo của ngành Thông tin và Truyền thông và các địa phương, tỉnh Yên Bái đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi số, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình chuyển đổi số hiệu quả, như: đơn vị hành chính; cơ quan nhà nước; trường học; doanh nghiệp; tổ chuyển đổi số cộng đồng; nền tảng Sổ tay đảng viên điện tử. Đặc biệt, Yên Bái là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành kế hoạch chuyển đổi số tới cấp xã và có chính sách của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; qua đó tạo bước nhảy vọt về thứ hạng trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số quốc gia.

Đó còn là những nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch  và các huyện, thị xã, thành phố nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường sau đại dịch Covid-19 và tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa quan trọng, điểm nhấn là Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022, qua đó, không chỉ giúp cho lĩnh vực du lịch phục hồi nhanh, bứt phá mạnh mẽ mà còn tạo nhiều dấu ấn, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị lịch sử, văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bái tới du khách trong nước và quốc tế.

Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Là sự chủ động, tích cực tham mưu của các cơ quan khối nội chính trong việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Là sự phối hợp chặt chẽ, bài bản giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, đã góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngoài ra còn rất nhiều sáng kiến hay, mô hình, giải pháp hiệu quả xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, cùng với sự đổi mới trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2022.

Bên cạnh những cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục giữ vững nhịp độ, hiệu quả, năm nay, đã có nhiều cơ quan, đơn vị đã có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, việc thực hiện các chương trình hành động hàng năm nói chung, Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy nói riêng đã thể hiện sự đổi mới về tư duy, phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy trong giao cụ thể về chỉ tiêu, sản phẩm, tiến độ đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây được xem là thước đo để đánh giá chính xác trình độ năng lực, tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 135-CTr/TU, HĐND, UBND tỉnh đã có Nghị quyết, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương cần triển khai thực hiện trong năm.

Tỉnh Yên Bái quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2023, làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tổ công nghệ cộng đồng  xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên hướng dẫn người dân thôn Khe Bành cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan