Bạn đang ở đây

Yên Bái: Nhiều chính sách hỗ trợ các hợp tác xã

03/10/2018 15:22:49

 

http://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/PublishingImages/Hien-Trang/kinh%20te/ctycophanyenthanhyenbinh17082018.jpg

Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới 40 HTX

Với mục tiêu đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác đảm bảo đúng nguyên tắc; khắc phục những hạn chế, yếu kém; phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực; tập trung phát triển hợp tác xã nông nghiệp đa ngành nghề gắn với các vùng nguyên liệu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh gắn với nhu cầu, lợi ích của các thành viên; tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm. Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý, tham gia cùng với các thành phần kinh tế khác trong tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh đề ra. Theo đó, phấn đấu năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 40 HTX, khuyến khích các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ phát triển, đưa tổng số lượng HTX năm 2019 là 322 HTX; số lượng thành viên trên 25.760 người. Tổng số lao động thường xuyên trong HTX là trên 7.300 người; Doanh thu bình quân đạt trên 3.370 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động là 48 triệu đồng/năm; tỉ lệ cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp, cao đẳng, đại học đạt trên 60% so với tổng cán bộ quản lý của HTX. Đảm bảo giữ vững tỷ lệ HTX hoạt động ổn định, có hiệu quả đạt trên 75%.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho các hợp tác xã. Cụ thể, đối với những hợp tác xã đang sử dụng đất nhưng chưa được thuê đất, tỉnh sẽ tạo điều kiện trong việc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đối với các hợp tác xã thành lập mới, hợp tác xã đang hoạt động chưa có đất phải chủ động đăng ký nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Riêng đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

Tỉnh cũng sẽ bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã. Đồng thời thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập HTX; các HTX thành lập trước ngày 01/7/2013 tổ chức lại hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012, được xem xét hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/HTX. Trường hợp tổ chức lại hoạt động của HTX do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập được xem xét hỗ trợ không quá 50% kinh phí như đối với thành lập mới HTX, phần kinh phí còn lại do HTX tự trang trải từ nguồn của HTX hoặc huy động từ những nguồn hợp pháp khác. Các tổ hợp tác (THT) thành lập mới theo quy định được xem xét hỗ trợ thông tin, tư vấn kiến thức về THT; tư vấn tổ chức hội nghị thành lập THT; xây dựng nội dung hợp đồng hợp tác; tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động của THT; hoàn thiện các thủ tục để thành lập THT với mức hỗ trợ không quá 01 triệu đồng/THT.

Đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp ngoài được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ trên, nếu đủ điều kiện còn được xem xét hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông, lâm nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ- CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Hỗ trợ chế biến sản phẩm theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Đối với mô hình HTX kiểu mới hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và theo quy định của Luật HTX năm 2012; sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, phát triển bền vững lâu dài và có tính lan tỏa; mô hình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, ngoài được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ trên, nếu được Liên minh HTX Việt Nam phê duyệt danh mục hỗ trợ thì được ưu tiên xem xét hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bao gồm: trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng. Các HTX này sẽ được hỗ trợ tối đa 80% từ ngân sách nhà nước, hợp tác xã đóng góp phần vốn còn lại trong tổng mức đầu tư của dự án, đồng thời được ưu tiên vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh và từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, ngoài kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, hằng năm tỉnh dành một phần kinh phí từ Chương trình xúc tiến thương mại, Chương trình thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 để ưu tiên hỗ trợ các HTX  tham gia triển lãm trong và ngoài nước, tổ chức các hội chợ, triển lãm cho khu vực HTX; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa và một phần kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và khuyến công để ưu tiên hỗ trợ các HTX trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới và khuyến công.

Nguồn: CTTĐT

Tin liên quan