Bạn đang ở đây

Yên Bái đã tiết kiệm 21,222 triệu kWh điện năm 2023

04/04/2024 17:18:26

            Ngày 4/4, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2024 trực tuyến với sự tham dự của hơn 4.000 doanh nghiệp, khách hàng, khách mời đến từ 26 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

 Tổng Công ty Điện lực miền Bắc điện tiết kiệm trên 1.822 triệu kWh điện

Năm 2023, nắng nóng cực đoan kéo dài, mực nước các hồ thủy điện xuống thấp nhưng với nỗ lực của ngành điện trong việc chủ động tuyên truyền tiết kiệm điện, tư vấn việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tạo sự đồng thuận của khách hàng trong điều chỉnh phụ tải, công tác quản lý nhu cầu điện của EVNNPC đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng. 

Lượng điện tiết kiệm của toàn Tổng Công ty đạt trên 1.822 triệu kWh, đạt 2,18% so với điện thương phẩm; 19.113 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải điện, tiết giảm được 6.254 MW; 1.878 khách hàng ký biên đồng ý bản dịch chuyển giờ sản xuất tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn về nguồn.

Năm 2024, tiếp tục thực hiện các chương trình tiết kiệm điện hiệu quả, EVNNPC đã chủ động đẩy mạnh các chương trình tiết kiệm điện tại gia đình, khu dân cư, trường học, công sở; hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán năng lượng, tư vấn xây dựng mô hình quản lý năng lượng, đánh giá quản lý nhu cầu điện cho khách hàng; hỗ trợ và cung cấp dịch vụ lắp đặt điện mặt trời mái nhà; xây dựng Module dự báo phụ tải cho nhóm khách hàng có sản lượng trên 1 triệu kWh/năm và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhằm nâng cao độ chuẩn xác của việc dự báo phụ tải… 

Tại Hội nghị, EVNNPC giới thiệu các dịch vụ điện và các kênh chăm sóc khách hàng của EVNNPC; tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; khuyến cáo tiêu thụ điện tăng cao trong cao điểm nắng nóng; vận động khách hàng chủ động tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải. Bên cạnh đó, cố vấn đặc biệt của Cục Năng lượng Đan Mạch cũng đã chia sẻ về Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật triển khai dự án đầu tư tiết kiệm năng lượng.

Yên Bái thực hiện 13 sự kiện điều chỉnh phụ tải điện, tiết kiệm 21,222 triệu kWh điện

Tại tỉnh Yên Bái, trong năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã ký tham gia công tác điều chỉnh phụ tải điện được 75/78 khách hàng, số khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 đến 3 triệu kWh ký biên bản thỏa thuận là 49 và khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ trên 3 triệu kWh là 26. 

Công ty thực hiện 13 sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo công suất phân bổ khả dụng của EVNNPC với tổng công suất tiết giảm được là 94,77 MW. Với đa dạng phương thức tuyên truyền, năm 2023, toàn tỉnh đã tiết kiệm trên 21,222 triệu kWh điện. 

Tỷ lệ công suất max của tỉnh Yên Bái so với công suất đặt nhiều năm đạt ngưỡng 70-80%. Tỷ lệ này nói lên việc khó khăn về nguồn cấp cho phụ tải vào thời điểm công suất tải lớn nhất. 

Để đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trong thời gian nắng nóng kéo dài mùa hè năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện các giải pháp đồng bộ: tổng kiểm tra đường dây, thiết bị phát quang hành lang lưới tuyến đảm bảo vận hành tối đa khả năng mang tải của đường dây thiết bị; sửa chữa lớn các đường dây, nâng tiết diện dây dẫn để đảm bảo cung cấp điện, nâng cao khả năng truyền tải của đường dây. 

Ngoài ra, các Điện lực trực thuộc kiểm tra, giám sát, phân tích đánh giá đặc tính phụ tải của khách hàng, đặc biệt phụ tải có thể gây ra dao động, khách hàng có sử dụng nhiều biến tần…

https://baoyenbai.com.vn/Includes/NewsImg/4_2024/320724_dl2.jpg

Tại điểm cầu Yên Bái, thừa ủy quyền của EVNNPC, lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái vinh danh các khách hàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. 

Dịp này, EVNNPC đã vinh danh 70 khách hàng là các doanh nghiệp điển hình trong công tác điều chỉnh phụ tải điện và 30 khách hàng là các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước điển hình trong công tác sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; trong đó, tỉnh Yên Bái có Sở Công Thương và 2 doanh nghiệp. 

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan