Bạn đang ở đây

XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

18/04/2024 16:37:03

Ngày 12/4/2024 Sở Công Thương Yên Bái nhận được Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp số 06/2024/CV-PC ngày 08 tháng 3 năm 2024 của Công ty TNHH Care For Việt Nam kèm theo hồ sơ. Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho Công ty TNHH Care For Việt Nam với một số nội dung chính sau đây: Có file đính kèm: xn số 854 ngày 16/4/24

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan