Bạn đang ở đây

Triển khai tham gia Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024

19/04/2024 16:23:06

Thực hiện Công văn số 493-CV/BCSĐ ngày 04/4/2024 của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương về việc tham gia Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024. Ngày 15/4/2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 838/SCT-VP về việc Triển khai tham gia Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công Thương năm 2024.

(Chi tiết xem trong file đính kèm)

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan