Bạn đang ở đây

Tổng kết Chương trình tuyên truyền, hướng dẫn cách phân biệt hàng thật – hàng giả nhằm nâng cao công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/02/2022 08:08:09

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 14/10/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ ngày 22-30 tháng 01 năm 2022, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Yên Bái – Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tổ chức gian hàng trưng bày, hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả tại sảnh trái Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.

Với mục đích tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn giúp cho người tiêu dùng nhận biết, phân biệt được hàng thật - hàng giả, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu; tác hại, ảnh hưởng của việc sử dụng các loại hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới sức khỏe của người tiêu dùng cũng như tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả, hàng lậu, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tới nền kinh tế-xã hội; trang bị những kiến thức cơ bản cho nhân dân cũng như người tiêu dùng về cách nhận biết hàng thật, hàng giả. Qua đó góp phần bảo vệ được sức khỏe cho người sử dụng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng và phát triển.

Bên cạnh đó, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước. Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước. Nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Chương trình này có ý nghĩa rất quan trọng giúp nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, miền núi ít có cơ hội tiếp cận với hàng hóa không đảm bảo chất lượng, cũng như là hàng giả, hàng nhái. Hướng dẫn cho người dân cách nhận biết, đánh giá để không mua phải các sản phẩm không bảo đảm. qua đó giúp bảo vệ quyền lợi, sức khỏe, tính mạng cho chính mình và mọi người xung quanh. Chương trình đã thu hút trên 500 lượt khách hàng, người tiêu dùng đến tham quan, được hướng dẫn cách phân biệt hàng thật, hàng giả qua đó nâng cao kỹ năng cho cá nhân để mỗi người là người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho mình sản phẩm bảo đảm sức khỏe.

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan