Bạn đang ở đây

Tín hiệu vui từ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ở Yên Bái

05/03/2020 14:29:59

 

 Điểm khai thác khoáng sản tại xã An Phú, huyện Lục Yên.

Điểm khai thác khoáng sản tại xã An Phú, huyện Lục Yên.

Ông Nguyễn Hùng Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chia sẻ: là một tỉnh miền núi nên Yên Bái có địa hình thuận lợi cho việc hình thành nhiều loại khoáng sản như: nhiên liệu, kim loại, làm khoáng chất công nghiệp, làm vật liệu xây dựng, đá quý, nước khoáng, nước nóng… Đây cũng chính là một thế mạnh địa phương trong khai thác tài nguyên, khoáng sản và thu ngân sách. 

Đến thời điểm đầu năm 2019, toàn tỉnh có 96 doanh nghiệp được cấp phép khai thác với 136 điểm mỏ còn thời hạn khai thác gồm các nhóm khoáng sản: kim loại, không kim loại. Hầu hết những điểm mỏ kim loại có giá trị đều nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lánh có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Trong khi đó, dự toán tỉnh giao cho ngành thuế đối với nguồn thu này tiếp tục tăng lên. Đầu năm, nguồn thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản (KTKS) được tỉnh giao 65 tỷ đồng, sau đó theo Kết luận số 438/KL-UBND giao thêm 112 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi ngành thuế phải có những giải pháp cụ thể để hoàn thành.

Xác định công tác thu cấp quyền KTKS năm 2019 chỉ được phép đạt và vượt so với dự toán tỉnh giao, nên ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã giao cho Bộ phận Quản lý thu tiền cấp quyền KTKS có kế hoạch và kịch bản chi tiết; trong đó, yêu cầu cần phải đưa ra những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế địa phương và mang tính hiệu quả cao. 

Bộ phận quản lý thu tiền cấp quyền KTKS đã xây dựng kế hoạch chi tiết; trong đó, đã phân tích, đánh giá đến từng doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền KTKS và cấp quyền khai thác tài nguyên nước để dự ước số thu cho từng tháng, từng quý trong năm, phân tích cụ thể với từng loại doanh nghiệp đang khai thác, chậm khai thác, chưa khai thác để có giải pháp cụ thể trong việc tham mưu đề xuất với lãnh đạo Cục, với UBND tỉnh nhằm thực hiện đôn đốc và có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phấn đấu đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu dự toán được UBND tỉnh giao cho.

Bộ phận quản lý thu tiền cấp quyền KTKS đã tham mưu, đề xuất tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức gắn liền với các biện pháp quản lý thu cấp quyền KTKS. Thông qua tuyên truyền, đã góp phần làm cho các doanh nghiệp hiểu biết sâu về các quy định của chính sách, thấy rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thực hiện nộp tiền cấp quyền KTKS. 

Ngoài ra, với trách nhiệm của mình Bộ phận Quản lý thu tiền cấp quyền KTKS đã tăng cường quản lý, tính tiền và tính tiền chậm nộp theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Chỉ rõ cho các doanh nghiệp khoản tiền chậm nộp là khoản tiền bắt buộc phải nộp hoặc bị cưỡng chế nộp khi có phát sinh theo quy định của luật. 

Bộ phận Quản lý thu tiền cấp quyền KTKS chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp nắm vững cách tính tiền cấp quyền KTKS; từ đó, đã giảm thiểu các kiến nghị gửi đến cơ quan thuế trong việc tính tiền cấp quyền KTKS.

Ông Nguyễn Hùng Sơn cho biết thêm: trong năm 2019, Bộ phận Quản lý thu tiền cấp quyền KTKS đã thực hiện phát hành thông báo đôn đốc thu tiền cấp quyền KTKS và tiền chậm nộp cho 410 lượt doanh nghiệp; thực hiện phát hành hơn 52 lượt giấy mời các doanh nghiệp có hoạt động KTKS đến làm việc và lập biên bản xác định số tiền cấp quyền KTKS doanh nghiệp còn nợ và số tiền chậm nộp; trực tiếp xử lý giải quyết hơn 36 lượt đơn từ, văn bản các thắc mắc của doanh nghiệp về công tác thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản đảm bảo đúng quy định. 

Tính đến hết 31/12/2019, Bộ phận Quản lý thu tiền cấp quyền KTKS đã thu đạt 123,8 tỷ đồng, bằng 190% dự toán pháp lệnh và tăng 10,5% theo dự toán phấn đấu tỉnh giao. Trong đó, tiền cấp quyền KTKS là 99,4 tỷ đồng, tài nguyên nước 21,2 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Năm 2020, ngành thuế được tỉnh giao thu ngân sách là 3.300 tỷ đồng; trong đó, riêng thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 85 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ khó khăn; tuy nhiên, với những kinh nghiệm trong công tác tham mưu cũng như trong triển khai nhiệm vụ thu tiền cấp quyền KTKS, tỉnh sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công trong năm mới 2020.

Nguồn: YBĐT

Tin liên quan