Bạn đang ở đây

Thực hiện việc tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

03/06/2024 16:57:31

Trong thời gian tới, dự kiến thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt và sản xuất của người dân tăng cao.

Nắng nóng gay gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện trong các tháng cao điểm tăng cao (ảnh internet)

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp về tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện đặc biệt trong cao điểm mùa nắng nóng 2024. Ngày 31/5/2024 Sở Công Thương có Văn bản số 1300/SCT-QLCNNL về tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng năm 2024, theo đó đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đạt mục tiêu Kế hoạch đã đề ra; Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: Thực hiện nghiêm các quy định Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, triển khai thực hiện tốt các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải, thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hoạt động không tải...; Công ty Điện lực Yên Bái đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo duy trì cấp điện, hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân (trừ trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn yêu cầu cắt điện giảm phụ tải) theo quy định của Luật Điện lực; vận hành hệ thống điện đảm bảo ổn định và an toàn.

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan